Priser

MIA-massage

120 min  (första besök eller längre återbesök)       1200:-

90 min    (återbesök)                                        1000:-

Zonterapi

90 min    (första besök eller längre återbesök)       1000:-

60 min    (återbesök)                                           700:-

Massageterapi

90 min                                                            1000:-  

60 min                                                              700:-

30 min                                                              400:-