Behandlingsmetoder/terapier

De terapier jag använder mig av i behandlingarna är:

Massageterapi:

Klassisk massage, djupmassage och punktbehandling används för att öka blod och lymfcirkulationen i kroppen. Spänningar och blockeringar i muskler, senor, hud och bindväv mjukas upp med hjälp av knådningar, strykningar, tryck och töjningar på djupet och mer ytligt. 

Behandlingen är både förebyggande, bra vid akuta besvär eller om problemen blivit mer långvariga. Massage bidrar till ett bättre välmående, minskar stress och smärta, sänker blodtryck, lugnar nervsystemet, ökar utsöndring av slagg och toxiner i kroppen, ökar kroppens lugn och ro hormon Oxyticin och höjer immunförsvaret.

Massage kan hjälpa vid  bland annat spänningshuvudvärk, migrän, oro och sömnproblem, ryggont, musarm, tennisarm, karpaltunnelsyndrom, ischias-smärtor och domningar.

 

Zonterapi:

Zonterapi påverkar hela kroppen. Tryck och strykningar på fötternas och underbenens zoner leds vidare som signaler genom nervbanor, bindväv och meridiander ut till kroppens olika delar och organ.

Signalerna påminner kroppen om att sätta igång läkning och ökar cirkulationen i de påverkade delarna.

Fötterna är mycket viktiga att behandla eftersom de så ofta är bortglömda och nedtryckta i skor. Vi är gjorda för att gå, springa och klättra barfota. Då kan foten fritt röra sig som den ska och reflexzonerna stimuleras naturligt. Om vi hela tiden trycker in fötterna i skor som oftast inte är anatomiskt anpassade för fötter, påverkas vi negativt. Skelett och muskler i foten trycks ihop vilket i sin tur reflexmässigt trycker ihop resten av kroppens skelett och muskler, vilket påverkar inre organ och funktioner i kroppen.

 

Bindvävsmassage:

Bindväv finns i hela kroppen. Bindvävsmassage arbetar direkt med den bindväv som finns under huden och runt musklerna. Genom detta påverkas även övrig bindväv och andra vävnader och organ i kroppen på ett reflexmässigt sätt, precis som vid zonterapi.

Vid obalanser i kroppen kan bindväven bli stel och oelastisk. Ärr växer sig ofta neråt in i kroppen vilket ger dålig cirkulation och blockeringar, det är därför viktigt att behandla där och få igång flödet igen.

Bindvävsmassage är en kraftfull och effektiv behandlingsform som utförs med speciella dragande, töjande grepp. Jag använder ofta silikonkoppor när jag behandlar för att lättare kunna lyfta upp huden.

Bindvävsmassage som ärrvävnadsbehandling kan ge mycket bra resultat vid oelastisk ärrvävnad som blockerar signaler och hindrar blod och lymfcirkulationen djupt ned under ärret.  

Den är också effektiv mot celluiter, domningar m.m. Den ökar utrensningen av gifter från kroppen och eftersom cirkulationen i kroppen sätts igång så påverkas hela kroppen positivt. 

 

Öronakupressur/öronakupunktur:

Öronakupressur, öronakupunktur och öronzonterapi räknas alla in i auriculoterapi där man stimulerar örats zoner och punkter på olika sätt t.ex. med händer, zonstav, frön eller metallkulor, nålar, microelektricitet eller ljus och färger.

Alla kroppens delar finns att behandla på örat. I kroppen finns energi och nervbanor där signaler sänds fram och tillbaka. När man stimulerar zonerna i örat där dessa banor finns så leds signalerna vidare till de sammankopplade delarna/organen ut i kroppen. Cirkulationen ökar och blockeringar kan börja lösas upp. 

Ofta använder jag metoden NADA som är en standardbehandling med 5 olika punkter.

Från början användes NADA i missbruksvården för att lugna och dämpa abstinensbesvär vid drogavvänjning. Man märkte sedan att det även har bra effekt vid andra missbruk och vid utbrändhet, stress, sömnsvårigheter, ångest m.m. Eftersom hela kroppen behandlas är det även bra för andra besvär i kroppen t.ex hormonobalanser, smärta, spända muskler, migrän m.m

Förutom NADA, kan jag även lägga till punktbehandling på utvalda delar som behöver extra stimulans.

När jag använder frön och kulor i behandlingen (akupressur) går behandlingen ganska snabbt. Fröerna sätts med hjälp av små plåster som inte syns så mycket. Du låter dessa plåster sitta kvar så länge som möjligt eller till din nästa behandling. Ett par gånger om dagen eller oftare, trycker du på fröerna så påminns kroppen om läkning.

 

 

 

 

 

Vid öronakupunktur används nålar i stället för frön. Nålarna sitter i under din behandling och efter det sätts frön på de punkter som behöver långtidsstimulering. 

 

 

Dornmetoden:

Jag mäter längden på dina ben. Benlängdsskillnad kan vara permanent p.g.a olyckor eller skador, men på många människor beror längdskillnaden på olika stora glapp i benens leder. Glappen kan bero på att vi vanemässigt gör ensidiga rörelser som t.ex. vid krattning, snöskottning, kontorsarbete  eller t.ex. ofta sitter med ett ben över det andra. Vid skillnad i längd kontrollerar jag med hjälp av Dornmetoden, i vilken led (fot, knä eller höft) den största skillnaden sitter. Med rörelser ihop med ett milt tryck korrigeras leden så att din kropp blir mer symmetrisk. Detta behöver upprepas för att vänja kroppen vid den nya jämnheten. Jag visar vilka övningar du kan fortsätta med hemma. Det är också viktigt att reda ut varför det blivit en skillnad för att förhindra att problemet återkommer.

Jag tittar också efter eventuella vridningar, rotationer, kotförskjutningar och höjdskillnader på korsben, höftben, ryggrad och nyckelben, vilka justeras med mjukt tryck tillsammans med rörelser.

 

Healing:

Ibland kan energin i och runt kroppen behöva väckas eller balanseras, och energiblockeringar lösas upp genom healing. Healing fungerar på samma sätt som när vi håller våra händer över smärtande ställen på vår kropp. En energiökning slås på från våra händer, ögon och hjärta och riktas mot området som behöver läkning.

Ibland, när jag behandlar och känner en energiblockering, stannar jag upp och håller händerna stilla en stund, på eller i ditt energifält runt kroppen. Detta påverkar och väcker din egen inre, läkande energi så att den flödar friare och lättare kan läka dig.