Öronakupressur/akupunktur

Öronakupressur, öronakupunktur och öronzonterapi räknas alla in i auriculoterapi där man stimulerar örats zoner och punkter på olika sätt t.ex. med händer, zonstav, frön eller metallkulor, nålar, microelektricitet eller ljus och färger.

Alla kroppens delar finns att behandla på örat. I kroppen finns energi och nervbanor där signaler sänds fram och tillbaka. När man stimulerar zonerna i örat där dessa banor finns så leds signalerna vidare till de sammankopplade delarna/organen ut i kroppen. Cirkulationen ökar och blockeringar kan börja lösas upp. 

 

I en öronbehandling hos mig ingår alltid behandling av hela kroppen på örat. Ofta använder jag metoden NADA som är en standardbehandling med 5 olika punkter.

Från början användes NADA i missbruksvården för att lugna och dämpa abstinensbesvär vid drogavvänjning. Man märkte sedan att det även har bra effekt vid andra missbruk och vid utbrändhet, stress, sömnsvårigheter, ångest m.m. Eftersom hela kroppen behandlas är det även bra för andra besvär i kroppen t.ex hormonobalanser, smärta, spända muskler, migrän m.m

Förutom NADA, kan jag även lägga till punktbehandling på utvalda delar som behöver extra stimulans.

När jag använder frön och kulor i behandlingen (akupressur) går behandlingen ganska snabbt. Fröerna sätts med hjälp av små plåster som inte syns så mycket. Du låter dessa plåster sitta kvar så länge som möjligt eller till din nästa behandling. Ett par gånger om dagen eller oftare, trycker du på fröerna så påminns kroppen om läkning.

 

Vid öronakupunktur används nålar i stället för frön. Nålarna sitter i under din behandling och efter det sätts frön på de punkter som behöver långtidsstimulering.