Priser

MIA-massage

2,5 tim.  (första besök eller längre återbesök)        1200:-

2 tim.     (återbesök)                                        1000:-

Zonterapi

1,5 tim.   (första besök eller längre återbesök)        800:-

1 tim.       (återbesök)                                         600:-

Massageterapi

1,5 tim.                                                           800:-  

1 tim.                                                              600:-