Holographic Kinetics

Holographic Kinetics (HK) är en behandlingsmetod som har sitt ursprung hos Australiens urbefolkning.

HK hjäper dig att hitta grundorsaken till problemen i ditt liv. Fysiska, psykiska, känslomässiga symptom i form av ångest, oro, depression, sömnsvårigheter, spänningar, värk, smärta, rädslor, ilska, beroenden, allergier, huvudvärk, inflammationer m.fl. kan lösas upp och du kan läka dig och äntligen bli fri från dessa besvär.

Genom att gå till tiden då obalansen/problemet skapades, i denna eller någon annan livstid, kan känslan som förknippas med problemet bytas ut mot en mer behaglig och lättare känsla. Blockeringarna löses upp och det blir ett bättre, friare flöde i din kropp och själ. Du får balans i livet.

Behandlingen startar med ett samtal med terapeuten Susan Cedgård. Du berättar om de problem du vill ha hjälp med att lösa, sen får du lägga dig på en behandlingsbänk och Susan vägleder och kommunicerar med dig och din spirit för att hitta den ursprungliga orsaken till ditt problem. Du förändrar känslan som tillhör problemet.

Under behandlingen löses 1-3 problem beroende på vad som ligger bakom.

Behandlingstid 60 min.

Kom 5 min före din bokade tid.

Har du frågor om Holographic Kinetics får du gärna höra av dig till Susan på 070-3048160

Behandlingsrummet

Här kan du läsa mer om Holographic Kinetics: https://www.holographickinetics.com/

 Boka tid