Priser

Mia-massage

45 min  (delkropp)                         500:-

60 min  (delkropp)                         600:-  

90 min  (delkropp)                         800:- 

Klassisk massage

45 min  (delkropp)                          500:-

60 min  (delkropp)                          600:-  

90 min  (del eller helkropp)            800:- 

Zonterapi

60 min   (återbesök)                        600:-

90 min   (första besöket)                 800:-

Bindvävsmassage

45 min                                                500:-

Öronakupressur

30 min  (första behandling)              300:- 

30 min  (återbesök)                           200:-                                    

Öronakupunktur

50 min                                                 500:-  

 

Stenmassage

30 min  (rygg-nacke-axlar)                 450:-

60 min  (helkropp)                               700:-