Priser

MIA-massage

ca 120 min  (första besök eller längre återbesök)   950:- 

ca  90 min   (återbesök)                                    800:-

Zonterapi

90 min   (första besöket)                                    800:-

60 min   (återbesök)                                          600:-

Massageterapi

60 min                                                            600:-  

90 min                                                            800:-